Budowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego

 • Numer postępowania MZK.D-251-5/2019
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-01-28 12:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-01-28 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-01-28 12:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-12-04
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-12-04 11:36 -
  icon 20191204 ogloszenie opublikowane 2019-OJS234-574484-pl.pdf 2019-12-04 11:36 0.16 MB
  icon IDW podstacja trakcyjna_po kontroli.pdf 2019-12-04 11:36 0.93 MB
  icon Zalacznik nr 1 - JEDZ.doc 2019-12-04 11:36 0.49 MB
  icon Załącznik nr 2 - oświadczenie grupa kapitałowa.doc 2019-12-04 11:36 0.33 MB
  icon Załącznik nr 3 - wykaz robót.doc 2019-12-04 11:36 0.32 MB
  icon Załącznik nr 4 - wykaz osób.doc 2019-12-04 11:36 0.04 MB
  icon Załącznik nr 6 - załącznik do oferty.docx 2019-12-04 11:36 0.32 MB
  icon Załącznik nr 7 - wykaz cen.docx 2019-12-04 11:36 0.15 MB
  icon Załącznik nr 8 - klauzula_obowiazek_informacyjny_RODO_(Zamawiajacy).pdf 2019-12-04 11:36 0.6 MB
  icon Załącznik nr 9 - oswiadczenie_RODO_(Wykonawca).doc 2019-12-04 11:36 0.33 MB
  icon Załącznik nr 10 - Akt umowy.pdf 2019-12-04 11:36 0.75 MB
  icon Załącznik nr 11 - WOK_i_WSK_po kontroli ex ante.pdf 2019-12-04 11:36 1.07 MB
  icon Załącznik nr 12 - Dokumentacja Projektowa.zip 2019-12-04 11:36 59.81 MB
  icon Załącznik nr 13 - wymagania_Zamawiajacego.pdf 2019-12-04 11:36 0.45 MB
  icon Załącznik nr 14 - STWiOR.zip 2019-12-04 11:36 3.03 MB
  icon Załącznik nr 15 - Przedmiary robót.zip 2019-12-04 11:36 1.28 MB
  icon Załącznik nr 5 - formularz ofertowy.doc 2019-12-04 11:36 0.33 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-01-10 14:52 -
  icon Załącznik nr 5 - formularz ofertowy MOD.doc poprawiono informacje dotyczące gwarancji 2019-12-04 11:51 0.33 MB
  icon zmiana ogloszenia termin (do 20.01.2020) - wyslana.pdf 2019-12-31 11:54 0.07 MB
  icon MZK_D-251-5_2019-12-31 zmiana terminu skladania ofert.pdf 2019-12-31 11:54 0.3 MB
  icon Tom 5 Pomiar rozliczeniowy - rysunki.pdf 2020-01-10 14:52 3.82 MB
  icon zmiana ogloszenia wyslana.pdf 2020-01-10 14:52 0.15 MB
  icon odpowiedzi na pytania 10-01-2020.pdf 2020-01-10 14:52 2.52 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-05-06 13:33 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-01-28 14:40 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-01-28 12:26 -
  icon Informacja o zmianie wyniku (unieważnienie wyboru oferty i unieważnienie postępowania) unieważnienie wyboru oferty i unieważnienie postępowania 2020-07-22 17:49 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa